Sissejuhatus


Teoreetiline baas, nagu see tekst pakub, on vajalik kui raamistik, et muuta harjutused tähenduslikuks. Ning see aitab sooritada praktikat nõnda, et kursuse eesmärk oleks saavutatav. Treenimata meel ei suuda midagi saavutada. Selle teksti eesmärk on treenida oma meelt mõtlema sellist liini mööda, nagu siin suunatakse.
Harjutused on väga lihtsad. Nende sooritamine ei nõua palju aega ega pole oluline, kus sa neid teed. Nad ei vaja ettevalmistust. Treenimise periood on üks aasta. Harjutused on nummerdatud ühest kuni 365-ni. Ära tee päeva jooksul rohkem kui ühe harjutuse.
Harjutused on jagatud kaheks peamiseks osaks. Esimene osa teeb olematuks selle, kuidas sa näed maailma praegu. Teine osa aitab sul omandada õige tajumise. Iga päeva harjutused koosnevad ühest kesksest ideest, mis esimesena konstateeritakse. Kordusperioodidel vaadatakse uuesti üle mitu ideed. Harjutusi tuleb sooritada täpselt nii, nagu on kirjeldatud.
Selle käsiraamatu eesmärk on treenida sinu meelt süstemaatilisel moel saavutama teistsugust taju kõige kohta siin maailmas. Harjutused on planeeritud aitama sul üldistada õppetükke nii, et sa mõistaksid, et iga ideed on võimalik rakendada absoluutselt kõigele, mida sa näed.
Õige tajumise saavutamine sellel kursusel ei kulge nii, nagu toimub selles maailmas teadmiste omandamine koolitustel. Kui on saavutatud õige ettekujutus seoses ükskõik missuguse inimese, situatsiooni või sündmusega, siis täielik tajumise ülekandumine kõigile ja kõigele on kindel. Kuid millegi õigest tajumisest erandiks arvamine, teeb selle saavutamise kõikjal võimatuks.
Ainukesed üldised reeglid, millele tuleb tähelepanu pöörata kogu aeg, on esiteks, et harjutusi tuleb praktiseerida täpselt nii, nagu on näidatud. See aitab sul üldistada ideid, mis on seotud iga olukorraga, milles end leiad ning kõigele ja kõigile selles. Teiseks ole kindel, et sa ei otsusta isekeskis, et on mingeid inimesi, olukordi või asju, millele ideesid ei saa rakendada. See segab õige taju saavutamist. Õige tajumise tõeline olemus on, et pole mingeid piiranguid. See on vastupidine olukorraga, kuidas sa näed praegu.
Harjutuste üldine eesmärk on suurendada sinu võimet laiendada ideesid, mida hakkad praktiseerima, nii, et need hõlmaksid kõike. See ei nõua sinult mingit pingutust. Harjutused on nõnda koostatud, et ülekandumine toimuks.
Mõnesid ideesid, mida siin esitatakse, leiad, et sul on raske uskuda ja teised võivad tunduda üsna ehmatavad. Sel pole tähtsust. Sinult palutakse ainult rakendada ideid
nagu sulle on näidatud. Sinult ei paluta üldse neile hinnangut anda. Palutakse ainult neid kasutada. Nende kasutamine annab sulle tähenduse ja näitavad sulle, et nad on tõde.
Pea vaid seda meeles! Sa ei pea uskuma ideesid, sa ei pea neid aktsepteerima ja sul pole vaja isegi neid omaks võtta. Mõnesid võid sa aktiivselt tõrjuda. Sellel kõigel pole tähtsust, ega vähenda nende mõju. Kuid ära luba endal teha erandeid ses osas, missuguseid ideesid sa praktiseerid. Ja ükskõik missugune on sinu reaktsioon nendele ideedele, kasuta neid. Mitte midagi enamat ei ole nõutud.